reklama

Burmistrz Garwolina z wotum zaufania i absolutorium

Opublikowano: 30 czerwiec 2023, 16:07 Kategoria Aktualności
GarwolinabsolutoriumMarzena Świeczak
Ten artykuł przeczytasz w 2 - 4 min.

Rada Miasta Garwolina na ostatniej sesji jednogłośnie udzieliła wotum zaufania i absolutorium burmistrz Marzenie Świeczak, a tym samym zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe. 

Przed podjęciem uchwał omówiono „Raport o stanie miasta Garwolina za rok 2022”, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym co roku przedstawia burmistrz przedstawia radnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miasta i stanowi kompendium wiedzy o działalności samorządu za ubiegły rok.

 

reklama


– Po trudnym okresie pandemii liczyliśmy, że rok 2022 będzie rokiem normalności, w którym będziemy mogli spokojnie realizować zaplanowane działania. Tak się jednak nie stało, a oprócz planowych projektów przyszło nam zmierzyć się z kolejnymi, nowymi i dużymi wyzwaniami. Wybuch wojny w Ukrainie sprawił, że musieliśmy podjąć szereg działań związanych z pomocą osobom szukającym schronienia w naszym mieście. Ogromny wzrost cen energii elektrycznej sprawił, że musieliśmy szukać oszczędności w wydatkach na ten cel ograniczając czas oświetlenia ulicznego. Wzrost cen węgla i innych paliw spowodował, że przed samorządami postawiono kolejne zadania – zorganizowanie wypłat dodatków paliwowych oraz zorganizowanie sprzedaży węgla przez jednostkę samorządu terytorialnego. Co ważne, wszelkie nowe zadania, postawione przed nami znienacka, udało się całkiem sprawnie i z powodzeniem zrealizować. Mimo wielu trudności, jako samorząd jesteśmy sprawni i wydolni. Dobrze poradziliśmy sobie z mnogością zaistniałych problemów. Ogrom różnorodnych zadań, mimo atmosfery niepewności, braku stabilności otoczenia, jest odpowiednio realizowany. Staramy się utrzymywać dobrą jakość świadczonych przez nas usług. Staramy się wypełniać stałe zadania powierzone samorządom, jak i te nowe, które stawiane są przed nami na bieżąco – powiedziała na sesji Burmistrz Miasta Marzena Świeczak, podsumowując 2022 rok.

Uchwalony przez Radę Miasta Garwolina budżet zakładał realizację dochodów w wysokości 96 889 000,00 zł. W ciągu roku dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 14 234 280,27 zł. Tak więc plan dochodów budżetu miasta na rok 2022 po zmianach wyniósł ogółem 111 123 280,27 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 103 081 375,37 zł (co stanowi 92,76% realizacji planu).

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miasta Garwolina na łączną kwotę 99 143 553,00 zł. W ciągu całego roku wzrósł o 17 234 294,78 zł do kwoty 116 377 847,78 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 108 347 725,92 zł, co stanowi 93% wykonania planu.

Na realizacje inwestycji w 2022 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę 14 362 294,66 zł. Wydatkowano 9 132 402,26 zł, co stanowi 64 % realizacji planu. Powodem takiej realizacji wydatków są inwestycje wieloletnie, które rozpoczęto w roku 2022, a ich zakończenie planowane jest na rok 2023. Miasto realizowało ważne projekty społeczne i gospodarcze. Kierowane do wszystkich grup mieszkańców – od najmłodszych po najstarszych. 

– Dziękuję za współpracę i Państwa zaufanie. Absolutorium jest wyrazem m.in. pozytywnej opinii o działaniach, wydawaniu środków publicznych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych. To także dowód docenienia pracy nie tylko mojej, ale wszystkich osób działających na rzecz naszej „Małej Ojczyzny” jaką jest Garwolin. Chociaż formalnie absolutorium udzielane jest burmistrzowi, to na tą ocenę pracują wszyscy pracownicy urzędu miasta oraz podległych jednostek organizacyjnych. Realizacja budżetu co rok jest udziałem bardzo wielu osób także spoza miejskich placówek. Dziękuję przedstawicielom instytucji, przedsiębiorcom, kolegom samorządowcom oraz naszym przyjaciołom w szczególności ze szczebla rządowego oraz z Samorządu Województwa Mazowieckiego za wsparcie, współpracę, rozmowy, pomoc. Za każde porozumienie, umowę, dotację, decyzję. To także dzięki Wam nasze miasto to plac budowy, centrum kultury i sportu, cudowne miejsce do życia, nauki i pracy. Dziękuję organizacjom pozarządowym, instytucjom, firmom i osobom, które wspierają w działaniach samorząd miasta. Dziękuję radnym za współpracę i za osiąganie porozumienia nawet w trudnych sprawach i czasami mimo rozbieżności zdań. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Naszych mieszkańców. Dziękuję za okazywane wsparcie, wyrazy sympatii, czasami słowa pozytywnej krytyki, które stanowią najlepszą motywację do dalszej wytężonej pracy na rzecz naszego miasta. Przed nami kolejne zadania i wyzwania, ale cieszę się, że mogę współpracować z osobami, którym bliski sercu jest Garwolin – dodaje burmistrz.

W 2022 roku wydatki budżetu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły 6257,45 zł i w stosunku do 2021 r. wzrosły o 7%. Podczas sesji Rady Miasta Garwolina gratulacje Burmistrz Marzenie Świeczak złożyła także Poseł na Sejm RP Iwona Kurowska.

garwolin.pl/oprac. red.

fot. garwolin.pl 


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama
reklama

TOP

reklama