reklama

Radni w komisjach i ze stawkami diet

Opublikowano: 23 maj 2024, 09:14 Kategoria Aktualności
rada powiatu
Ten artykuł przeczytasz w 2 - 3 min.

Podczas ostatniej sesji rady powiatu wybrano składy osobowe komisji. Radni ustalili także stawki diet. Miesięczna stawka dla przewodniczącego rady wyniesie 3650 zł. Radni, którzy działają w więcej niż jednej komisji otrzymają 2263 zł.

W komisjach rady powiatu większość mają radni PiS, którzy tworzą z Norbertem Wilbikiem, koalicję rządzącą w tej kadencji. W składzie komisji budżetowo-finansowej znaleźli się: Maciej Kurowski, Norbert Wilbik, Krystyna Antolak, Marcin Jaroń, Iwona Kurowska, Adam Zboina, Michał Pałyska, Sebastian Kieliszek.

Sprawami zdrowia i opieki społecznej zajmować się będą: Karolina Jamnicka-Kondej, Iwona Kurowska, Krzysztof Ośka, Krzysztof Ochnio, Maciej Kurowski, Jarosław Białecki, Stefan Gora, Sebatian Kieliszek.

reklama


W składzie komisji rozwoju gospodarczego znaleźli się: Michał Jaworski, Dominik Banaszek, Maciej Kurowski, Krzysztof Ośka, Waldemar Trzaskowski, Dariusz Owczarczyk, Stanisław Rosłaniec, Jarosław Białecki.

Do komisji edukacji, kultury i sportu oddelegowani zostali: Krystyna Antolak, Norbert Wilbik, Iwona Kurowska, Krzysztof Ośka, Karolina Jamnicka-Kondej, Marcin Kobus, Michał Pałyska, Grzegorz Szymczak.

W komisji rolnictwa i ochrony środowiska pracować będą: Krzysztof Ochnio, Michał Jaworski, Jacek Woźniak, Iwona Kurowska, Marcin Kobus, Marcin Jaroń, Stanisław Rosłaniec, Tomasz Połoczański.

Skład komisji spraw społecznych, bezpieczeństwa i porządku publicznego: Krystyna Antolak, Waldemar Trzaskowski, Iwona Kurowska, Norbert Wilbik, Krzysztof Ochnio, Grzegorz Szymczak, Dariusz Owczarczyk, Tomasz Połoczański.

W składzie komisji skarg, wniosków i petycji znaleźli się: Dominik Banaszek, Marcin Jaroń, Jacek Woźniak, Marek Chciałowski, Stefan Gora.

Analizą statutu powiatu oraz przedstawieniem radzie powiatu ewentualnych zmian zajmie się komisja statutowa. W jej skład weszli: Waldemar Trzaskowski, Iwona Kurowska, Krzysztof Ośka, Sebastian Kieliszek, Marek Chciałowski.

Przewodniczących komisji oraz ich zastępców komisje wybiorą na pierwszy posiedzeniu.

Radni wybrali także skład komisji rewizyjnej. Na jej czele stanął Marcin Jaroń, jego zastępcą będzie Dominik Banaszek. Sekretarzem komisji został Krzysztof Ochnio, a członkami komisji Sebastian Kieliszek i Adam Zboina.

Jedną z uchwał przyjętych podczas ostatniej sesji było także ustanowienie diet. Podstawą do wyliczenia nieopodatkowanych stawek jest tzw. kwota bazowa, która w 2024 roku wynosi 1789,42 zł. Najwięcej uposażenia otrzyma przewodniczący rady powiatu. Dieta dla Norberta Wilbika wynosi 85% 2,4-krotności kwoty bazowej, czyli 3650 zł. Dwóch wiceprzewodniczących rady powiatu – Jacek Woźniak i Waldemar Trzaskowski – otrzymają miesięcznie dietę 2920 zł. Radni, którzy zasiadają w zarządzie powiatu, otrzymają 3467 zł.

Przewodniczący komisji rewizyjnej oraz przewodniczący pozostałych komisji rady powiatu otrzymają 2737 zł. Dietę 2372 zł pobiorą zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej, sekretarz komisji rewizyjnej oraz zastępcy przewodniczących stałych komisji rady powiatu.

Radny, który jest członkiem więcej niż jednej komisji, otrzyma 2263 zł. Ten, który zasiada w jednej komisji, otrzyma 1460 zł. Dieta, dla tych którzy nie pracują w komisjach, wyniesie 1095 zł.

Diety nie są opodatkowane.

Łukasz Korycki


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama
reklama

TOP

reklama