reklama

77 inwestycji za 37 mln zł w powiecie garwolińskim

Opublikowano: 24 maj 2023, 12:45 Kategoria Aktualności
marszałkowskidofinansowanie
Ten artykuł przeczytasz w 5 - 10 min.

Aż 77 inwestycji z powiatu garwolińskiego otrzymało dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Łączna kwota wsparcia to prawie 37 mln zł. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej, przebudowy dróg gminnych, zakup autobusu szkolnego, doposażenie jednostek OSP, modernizację oświetlenia, budowę placów zabaw, badania dla kobiet, organizację wydarzeń mających na celu aktywizację seniorów czy działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt. Umowy z beneficjentami podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. – Wiemy, że lokalne samorządy bardzo liczą na naszą pomoc finansową. Dlatego co roku realizujemy nasze autorskie programy wsparcia. Dziś podpisaliśmy prawie 80 umów na ponad 37 mln zł wsparcia – podkreśla członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska.

– Dofinansowane projekty są różnorodne. Wśród nich znalazły się m.in. inwestycje w ogrodach działkowych, projekty aktywizujące seniorów, zadania związane ze zdrowiem kobiet, dotyczące ograniczenia bezdomności zwierząt, doposażenia mazowieckich OSP, budowy żłobka, hali sportowej czy wspierające ochronę powietrza na Mazowszu – zaznacza członkini zarządu Elżbieta Lanc.

reklama


 

Mazowsze dla działkowców

O wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, na których terenie funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Wnioski do programu złożyło 37 gmin i wszystkie z nich otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 1,6 mln zł. Umożliwi to realizację inwestycji na terenie 100 ROD. – W powiecie garwolińskim dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla działkowców” otrzymały 4 inwestycje na łączną kwotę prawie 70 tys. zł – podkreśla członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska.

Lp.

Beneficjent

ROD

Nazwa zadania

Przyznana kwota

1.

Miasto Garwolin

ROD „ZEFIREK”

Modernizacja sieci energetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ZEFIREK w Garwolinie – II etap

20 000,00 zł

2.

Miasto Garwolin

ROD „WIATEREK”

Modernizacja instalacji wodnej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Wiaterek w Garwolinie – etap I

20 000,00 zł

3.

Miasto Garwolin

ROD „RELAX"

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Relax w Garwolinie

19 880,00 zł

4.

Gmina Żelechów

ROD VLOTNISKO"

Wymiana pokrycia dachowego i montaż elewacji drewnianej budynku gospodarczo-magazynowego na terenie ROD „LOTNISKO” w Żelechowie

10 000,00 zł

Autobusy dla szkół

„Autobusy dla mazowieckich szkół” to nowy program wsparcia samorządu województwa, w ramach którego mazowieckie gminy mogły pozyskać środki na zakup autobusów dowożących dzieci do szkół. Wpłynęło 46 wniosków z całego województwa. Na zakup autobusów samorząd województwa przeznaczył ponad 13,3 mln zł. W powiecie garwolińskim dofinansowanie otrzymała gmina Łaskarzew, która na ten cel dostanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego 300 tys. zł. Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc podkreśla, jak ważne dla lokalnych społeczności jest wsparcie ze strony województwa mazowieckiego. – Środki na zakup autobusów to realna pomoc dla budżetów gmin. Warto zaznaczyć, że wsparcie otrzymały wszystkie gminy, które złożyły wniosek o dofinansowanie.

Prawie 32 mln zł na równomierny rozwój

Remonty dróg i szkół, budowa oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacyjnej czy przebudowa budynków użyteczności publicznej – to tylko część projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Członkini zarządu Janina Ewa Orzełowska zaznacza, że władze województwa wspierają lokalne samorządy. – W tym roku zdecydowaliśmy, że wesprzemy 17 inwestycji z powiatu garwolińskiego. Łączna kwota dofinansowania to prawie 32 mln zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację inwestycji, na które czekają mieszkańcy.

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

 

1.

Gmina Borowie

Budowa publicznego żłobka w Borowiu

4 000 000 zł

 
 

2.

Gmina Miastków Kościelny

Rozbudowa budynków użyteczności publicznej - świetlic wiejskich w Zgórzu i Zwoli Poduchowej

1 260 000 zł

 
 

3.

Gmina Miastków Kościelny

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej/przedszkola/w zakresie części dydaktycznej z pomieszczeniami przynależnymi wraz z termomodernizacją istniejącego budynku publicznego przedszkola

2 200 000 zł

 
 

4.

Gmina Parysów

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Parysów

93 000 zł

 
 

5.

Gmina Górzno

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Ostrożeńska

2 300 863 zł

 
 

6.

Miasto Łaskarzew

Wymiana dachu na budynku Zespołu Szkół nr 2 i budynku mieszkalnym zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1803 w Łaskarzewie

299 695 zł

 
 

7.

Gmina Sobolew

Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych

1 800 000 zł

 
 

8.

Gmina i Miasto Pilawa

Rozbudowa i przebudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu – etap II i etap III

4 000 000 zł

 
 

9.

Miasto Łaskarzew

Budowa hali sportowej przy zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie

1 500 000 zł

 
 

10.

Gmina Garwolin

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku na terenie gminy Garwolin

1 320 000 zł

 
 

11.

Powiat Garwoliński

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W - m. Garwolin, ul. Andersa na długości 542 m

882 195 zł

 
 

12.

Miasto Garwolin

Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Garwolina

4 000 000 zł

 
 

13.

Gmina Parysów

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stodzew

540 000 zł

 
 

14.

Gmina Parysów

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów

2 000 000 zł

 
 

15.

Gmina Maciejowice

Kompleksowa modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II

1 500 000 zł

 
 

16.

Gmina Wilga

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wilga

2 000 000 zł

 
 

17.

Miasto Łaskarzew

Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Miasta Łaskarzew

2 200 300 zł

 
 

Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych

Radni Mazowsza przyznali również dotacje na zadania związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). Wsparcie otrzymało 308 inwestycji, z czego 295 dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 13 – małej retencji. Na ten cel ze środków z budżetu województwa przeznaczono ponad 57,8 mln zł.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc zaznacza, że w powiecie garwolińskim wsparcie otrzymało 17 projektów. – To bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców powiatu garwolińskiego, zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Łączna kwota dofinansowania to prawie 3,3 mln zł. Cieszę się, że możemy wspomóc lokalne samorządy w realizacji tych zadań.

L.p.

Beneficjent 

Powiat

Przedsięwzięcie

Łączna kwota dotacji

1.

Gmina Borowie

garwoliński

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Filipówka

150 000 zł

2.

Gmina Garwolin

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Talubska - ul. Słowikowa

139 000 zł

3.

Miasto Garwolin

garwoliński

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ul. Mickiewicza - etap II

211 000 zł

4.

Gmina Górzno

garwoliński

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Samorządki

150 000 zł

5.

Gmina Łaskarzew

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej nr 130628W w m. Kacprówek

146 000 zł

6.

Gmina Maciejowice

garwoliński

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uchacze

200 000 zł

7.

Gmina Miastków Kościelny

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej nr 130848W w km 0+000-0+385 w miejscowości Brzegi

200 000 zł

8.

Gmina Miastków Kościelny

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabruzdy na odcinku od km 0+000-0+099

50 000 zł

9.

Gmina Parysów

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłów

250 000 zł

10.

Miasto i Gmina Pilawa

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej nr 131031W w m. Jaźwiny w km 0+005 – 0+374

196 000 zł

11.

Miasto i Gmina Pilawa

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej nr 131020W w m. Puznówka w km 0+000 – 0+452

150 000 zł

12.

Gmina Sobolew

garwoliński

Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Krępa dz. ew. 571

170 000 zł

13.

Gmina Wilga

garwoliński

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nieciecz o długości 649 m

250 000 zł

14.

Gmina Wilga

garwoliński

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilga o długości 470 m

100 000 zł

15.

Gmina Żelechów

garwoliński

Przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej

150 000 zł

16.

Powiat Garwoliński

garwoliński

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320W Garwolin - Górki - Izdebnik (Gmina Garwolin)

250 000 zł

17.

Gmina Garwolin

garwoliński

Modernizacja stawu na zbiornik retencyjny dz. nr ew. 1041/12, obręb Miętne, Gmina Garwolin

510 000 zł

Nowe place zabaw, chodniki i oświetlenie

„Mazowsze dla sołectw” to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości ponad 7,4 mln zł otrzyma 755 projektów z całego Mazowsza. 8 z nich zostanie przeprowadzonych w gminach z powiatu garwolińskiego. Na ich realizację władze regionu przeznaczyły 80 tys. zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, chodniki czy oświetlenie uliczne.

Lp.

Gmina

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1.

Garwolin

Zakup i montaż  altany w miejscowości Czyszkówek

10 000,00 zł

2.

Łaskarzew

Rewitalizacja terenu sołectwa Ksawerynów

10 000,00 zł

3.

Łaskarzew

Rewitalizacja terenu sołectwa Leokadia

10 000,00 zł

4.

Maciejowice

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Antoniówka Świerżowska

10 000,00 zł

5.

Maciejowice

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Antoniówka Wilczkowska

10 000,00 zł

6.

Maciejowice

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Leonów

10 000,00 zł

7.

Trojanów

Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Skruda

10 000,00 zł

8.

Wilga

Rozbudowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego – Celejów

10 000,00 zł

Mazowsze dla seniorów

Samorząd województwa mazowieckiego wesprze 100 projektów rad senioralnych. Na realizację programu „Mazowsze dla seniorów” radni przeznaczyli ponad 2,4 mln zł. Z tej puli prawie 50 tys. zł trafi do miasta Garwolin na realizację 2 zadań – Garwolińskiego Tygodnia Seniora oraz projektu Aktywny Senior w Garwolinie.

Mazowsze dla czystego powietrza

Radni województwa wspierają walkę o jakość powietrza na Mazowszu. Ponad 10,3 mln zł wsparcia otrzyma aż 141 projektów mazowieckich miast i gmin. Będą pieniądze m.in. na audyty energetyczne, akcje edukacyjno-informacyjne, pikniki, badania jakości powietrza, zakup systemów monitorowania czy czyszczenie ulic. Wśród inwestycji, które otrzymają dofinansowanie samorządu województwa, znalazły się 4 zadania z powiatu garwolińskiego. Beneficjenci otrzymają z budżetu województwa ponad 200 tys. zł.

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Dofinansowanie

1.

Żelechów Gmina

Kontrola palenisk domowych na terenie Gminy Żelechów

30 179,00 zł

2.

Borowie Gmina

Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na terenie Gminy Borowie

37 500,00 zł

3.

Garwolin Miasto

Czyszczenie i mycie ulic na mokro na terenie Miasta Garwolina

102 060,00 zł

4.

Garwolin Gmina

Kontrola palenisk w urządzeniach grzewczych na terenie Gminy Garwolin

45 030,00 zł

Mazowsze dla zwierząt

Ograniczanie bezdomności psów i kotów oraz pomoc schroniskom dla zwierząt to cele programu wsparcia „Mazowsze dla zwierząt”. Gminy z województwa mazowieckiego mogły ubiegać się o środki na przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców oraz wykonanie zabiegów sterylizacji czy czipowania. Samorządy mogły aplikować również o wsparcie dla schronisk działających na ich terenie. Wśród beneficjentów znalazły się miasta i gminy z powiatu garwolińskiego. Wsparcie w łącznej kwocie prawie 90 tys. zł trafi do 7 samorządów.

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Dofinansowanie

1.

Gmina Sobolew

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Sobolew

9 400,00

2.

Miasto i Gmina Pilawa

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pilawa

15 000,00

3.

Gmina Żelechów

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Żelechów

19 965,00

4.

Gmina Borowie

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Borowie

10 000,00

5.

Gmina Wilga

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Wilga

9 980,00

6.

Gmina Parysów

Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Parysów

10 000,00

7.

Miasto Garwolin

Zapobieganie bezdomności zwierząt w Garwolinie

15 000,00

Mazowsze dba o zdrowie kobiet

W ramach programu wsparcia „Mazowsze dla zdrowia kobiety” powiat garwoliński otrzymał prawie 30 tys. zł dofinansowanie na zadanie polegające na wykonaniu badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u kobiet, mieszkanek powiatu garwolińskiego w wieku 30-60 lat.

Mazowsze wspiera strażaków ochotników

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z Mazowsza otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Mazowieckie OSP dzięki wsparciu samorządu kupią 111 nowych pojazdów, a także wyremontują lub zmodernizują 233 strażnice. Sejmik przeznaczył na pomoc aż 23,5 mln zł. Z tej puli ponad 950 tys. zł trafi do jednostek z powiatu garwolińskiego, które zakupią 3 specjalistyczne wozy strażackie i zmodernizują lub wyremontują 13 strażnic.

mat.pras.

fot. Miasto Garwolin


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama
reklama
reklama