reklama

Prawie 3 mln zł na inwestycje w sołectwie Wola Rowska

Opublikowano: 21 wrzesień 2023, 16:48 Kategoria Aktualności
gmina łaskarzewwola rowskarowydrogi
Ten artykuł przeczytasz w 2 - 3 min.

W Gminie Łaskarzew odbyło się uroczyste otwarcie czterech inwestycji.

Uroczyste otwarcie odbyło się z udziałem: Mariana Janisiewicza - Wójta Gminy Łaskarzew, Sylwii Szopy - Zastępcy Wójta Gminy Łaskarzew, Marka Ziędalskiego – wicestarosty powiatu, Hanny Cicheckiej - Sekretarz Gminy Łaskarzew, Anny Laskowskiej - Burmistrz Miasta Łaskarzew, Jerzego Błachnio- Przewodniczącego Rady Gminy, Jerzego Rękawka - Radnego Gminy Łaskarzew, Romana Zowczaka - Sołtysa Sołectwa Wola Rowska, Agnieszki Koryckiej -Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie, Aldony Woźniak - Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie, Zdzisława Kowaluka - Inspektora Nadzoru,  Hanny Seremak - Skarbnik Gminy Łaskarzew, Sylwii Błachowicz i Roberta Ulanickiego - przedstawicieli wykonawcy zadania - firmy Urtech Sp z o.o., ks. Prałatra Sławomira Niewęgłowskiego oraz z udziałem radnych i pracowników gminy.

Cztery nowo otwarte inwestycje zrealizowane zostały w latach 2022-2023 na terenie sołectwa Wola Rowska. W ramach budowy sieci wodociągowej wybudowano sieć wodociągową o długości 3541 mb zaopatrującą mieszkańców miejscowości Rowy, co pozwoliło na przyłączenie 22 gospodarstw domowych do tej pory pozbawionych możliwości korzystania z dobrej wody pitnej.

reklama


Całkowita wartość zadania to: 1.039.669,80zł.  Dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosło 987.686,31zł. Wykonawcą zadania była firma URTECH Sp. z o.o. z Warszawy. Odbiór techniczny nastąpił 15 maja.

W ramach pprzebudowy dróg gminnych na terenie miejscowości Rowy powstały dwa odcinki dróg asfaltowych o dł. 600 i 400 mb, wchodzącej w skład sołectwa Wola Rowska. W miejscowości znajdują się działki popegeerowskie (stawy rybne), co pozwoliło na skorzystanie z dofinansowania z edycji PGR.

Całkowita wartość zadania (roboty budowlane) to 1.125.081,37zł. Dofinansowanie Polskiego Ładu wyniosło 1.078.000zł. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Remontowo-Budowlany Jerzego Parola z Garwolina. Odbiór techniczny odbył się 16 sierpnia.

W ramach kolejnego zadania wykonano przebudowę drogi prowadzącej do stacji PKP w Woli Rowskiej poprzez jej poszerzenie i położenie nowej nawierzchni asfaltowej – długość odcinka 795 mb. Całkowita wartość robót wyniosła 541.049,34zł.  Dofinansowanie z PROW 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wyniosło 344.269zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Remontowo-Budowlany Jerzego Parola z Garwolina. Odbiór techniczny odbył się 30 sierpnia.

Z środków własnych gmina realizowała rozbudowę sieci wodociągowej w m. Wola Rowska. „W związku z planowaną przebudową drogi Nr 130615W, o której mowa powyżej jeszcze przed rozpoczęciem robót położony został brakujący odcinek wodociągu na tej drodze, co w przyszłości pozwoli na podłączenie m. Polesie Rowskie – również wchodzącej w skład sołectwa Wola Rowska. Dł. wybudowanego odcinka to 500 mb.  Koszt zadania wyniósł 135.210,17zł i został wykonany w całości z budżetu gminy.  Wykonawcą zadania była firma Roberta Ulanickiego z m. Łazy. Odbiór techniczny nastąpił 25 kwietnia. Dalszy etap wykonamy po uzyskaniu zgody z PKP na przejście przez tory kolejowe” – czytamy w komunikacie gminy.

Łączna wartość inwestycji wyniosła: 2.841.010,68 zł.

Gmina Łaskarzew, opr. red.


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama
reklama
reklama